Pravidla žádostí

Tip: podívejte se na náš Transparentní účet s aktuální vybranou částkou.

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu z Nadačního fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ ?

 • pomoc je určena všem občanům  České republiky
 • musí představovat jasně vymezenou pomoc konkrétní osobě 
 • příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti, na úhradu již zakoupeného zboží či služeb
 • žádost předáte svému obchodnímu reprezentantu DUSY Professional nebo ji můžete poslat na meil nadace (at) hairservis.cz
 • žádosti vyhodnotí Rada Nadačního fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ

Co musí obsahovat žádost

 • jméno a příjmení příjemce grantu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce příjemce grantu(pokud je mladší 18 let nebo je mu určen)
 • trvalé bydliště příjemce grantu nebo jeho zákonného zástupce 
 • tel. kontakt na příjemce grantu nebo jeho zákonného zástupce 
 • důvod, proč bychom měli poskytnout grant
 • FOTO příjemce grantu 

Předání finančních prostředků

 • bude probíhat v závislosti na schválení u podaných žádostí a bude zveřejněno na stránkách nadace 

Podáním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů, podmínkami žádosti a potvrzujete, že Vaše poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku