Pravidla žádostí

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu z Nadačního fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ ?

 • Pomoc je určena všem občanům  České republiky
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou pomoc konkrétní osobě nebo na konkrétní projekt
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti, na úhradu již zakoupeného zboží či služeb
 • Žádost předáte svému obchodnímu reprezentantu DUSY Professional
 • Žádosti vyhodnotí Rada Nadačního fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ

Co musí obsahovat žádost

 • Jméno a příjmení osoby podávající žádost
 • Jméno a příjmení příjemce grantu
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce příjemce grantu
 • Trvalé bydliště zákonného zástupce příjemce grantu
 • Kontakt na zákonného zástupce příjemce grantu-telefon
 • Důvod, proč bychom měli poskytnout grant
 • FOTO příjemce grantu 

Předání finančních prostředků

 • bude probíhat v závislosti na podaných žádostech a bude zveřejněno na stránkách nadace a ve dvouměsíčníku kadeřnického INFO katalogu

Podáním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů, podmínkami žádosti a potvrzujete, že Vaše poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku