Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.      Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození i fotografie určitého člověka.

2.      Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Nadačnímu fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ (dále též „Nadační fond“).

Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje. 

Nadační fond HAIR SERVIS POMÁHÁ

Plzeňská 2410/176, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 05124581   

3.      Proč potřebujeme Váš souhlas?

Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na základě právního důvodu. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s právními předpisy. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

4.      Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč? Souhlas se týká zpracování osobních údajů:

        osobní fotografie pořízené v souvislosti s poskytnutím daru;

        adresné a identifikační údaje;

        popisné údaje.

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů udělujete za účelem:

        uveřejnění na webových stránkách Nadačního fondu;

        uveřejnění v marketingových dokumentech Nadačního fondu;

        uveřejnění pro účely transparentnosti zveřejnit informace týkající se poskytnutého Daru.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. 

5.      Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu:

·         jednoho (1) roku.

6.      Můžete souhlas odvolat?

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

7.      Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené nebudeme poskytovat jiným subjektům mimo kontrolních orgánů a smluvně vázaných zpracovatelů. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci. 

8.      Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy[1] maté právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 

9.      Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Průběžně zavádíme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit. 

10.  Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.

Úřadu pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 70837627

Tel.: +420 234 665 111

Web: https://www.uoou.cz[1] Tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku